พรบ.ปรองดอง(?)

อ่านพรบ.นิรโทษกรรม เอ้ย พรบ.ปรองดองแล้วรู้สึกเหมือนว่ามีคนมากระซิบข้างหูว่า “กูยกโทษให้มึงแล้ว รีบๆ กราบตีนกูแล้วสงบปากสงบคำซะ จะเอาอะไรอีก” แม่ง

D/L ได้ที่ http://edoc.parliament.go.th/public/output/result.asp?hidDocID=571298

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.