“เรารักเพื่อนที่เพิ่งตายจากเราไป เราบูชาครูที่เพิ่งถูกฝัง สอนเราไม่ได้แล้ว เรากล่าวคำชมเชย ซึ่งเขาอาจปรารถนาได้รับตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ คุณรู้ไหม ทำไมเราจึงยุติธรรมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนตายได้มากกว่าคนเป็น เพราะเราหมดพันธะกับเขาแล้วน่ะซี”- Albert Camus (La Chute)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply