รวมลิงค์รัฐสภา

ปีนี้ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แอบเก็บลิงค์ไว้ในบลอกหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาทุกรอบ(ปกติเก็บไว้ในแถบบุ๊คมาร์คก็หาไม่ค่อยเจอ -*-)

http://edoc.parliament.go.th/searchcategory.aspx รวมเอกสาร
http://edoc.parliament.go.th/searchcategory.aspx?dCode=006005004000&id=23460 ระเบียบวาระ/เอกสารประกอบ ประชุมสภาชุด24 ปี2
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?id=1#G ข้อมูลการประชุม(องค์ประชุม/ลงมติ) *ใช้ยาก กดไม่ค่อยไป -*-
http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html ระเบียบวาระ/บันทึกการประชุม
http://library2.parliament.go.th/giventake/hrdoc24.html เอกสารแนบระเบียบวาระ
http://library2.parliament.go.th/giventake/hrap24.html เอกสารประกอบการพิจารณา
http://library2.parliament.go.th/library/home.html หน้าหลักห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html ข้อมูลพื้นฐาน
http://library2.parliament.go.th/giventake/committee24th.html ฐานข้อมูล กมธ.

http://www.cabinet.thaigov.go.th/cc_main21.htm มติคณะรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.