กูละเหวยรักชาติ,ศาสน์,กษัตริย์

ไปเจอมานานแล้ว จากร้านหนังสือเก่าที่นัมเบอร์วันพลาซ่า ตรงข้ามราม2 เลยถ่ายเก็บไว้อ่านเล่นๆ
เป็นกลอนจากนิตยสารหญิงไทย ฉบับปักษ์แรก ตุลาคม 2519 ค่ะ

“กูละเหวยรักชาติ,ศาสน์,กษัตริย์
กูยืนหยัดเสรีที่ก้าวหน้า
กูต่อสู้เพื่อชนกลุ่มชาวนา
กูนิยมประชาธิปไตย”
เป็นเสียงบอกจากปากคนมากเล่ห์
เล่นลิเกหลอกชนคนเหลื่อนใส
อ้างเอาชาติ,ศาสน์,กษัตริย์รัฐผไท
เป็นบันไดก้าวแท่นสู่แผนการณ์
ปากมันอ้างว่ามันนั้นรักชาติ
ยอมถวายชีวาตย์อย่างอาจหาญ
เชอะ! เชื่อเถอะพี่น้องไทยต้องอาน
ถูกมันผลาญย่อยยับไปกับมือ
มันเป็นหนอนบ่อนไส้ให้ไทยวุ่น
มันนำหนุน “สังคมนิยม” ถือ
มันเทิด “ลัทธิคอม” กล่อมกระพือ
พร้อมจะยื้อฉุดไทยเพื่อ “ไอ้คอม”
มันจะล้ม “บัลลังก์” หวังเป็นใหญ่
ระบอบใหม่มันก่อคิดหล่อหลอม
“ประธานาธิบดี” ที่มันยอม
จะขี่ค่อมปกครอง “ขวานทอง” เรา
“กูละเหวยรักชาติ,ศาสน์,กษัตริย์”
ถุย! เดนคนลอบกัดสัตว์ชาติ “เหา”
คิดหรือไทยอย่างข้าปัญญาเบา
เชิญเอ็ง “เห่าหอน” ไปเถอะ! “ไอ้ทราม”
มโนรมย์ ชัยนาท
นิตยสารหญิงไทย ปักษ์แรกตุลาคม 2519
Be Sociable, Share!

Leave a Reply