กรง

หวังผกผินบินออกจากกรงน้อย
หวังรอคอยเสรีที่โลกใหม่
หวังเพียงมีอิสระทำการใด
แต่มหาลัยคือกรงใหม่ของเธอ

จากคัทเอาท์กลุ่มอิสระชน
งานรับเพื่อนใหม่ ปี 2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.