กรง

หวังผกผินบินออกจากกรงน้อย
หวังรอคอยเสรีที่โลกใหม่
หวังเพียงมีอิสระทำการใด
แต่มหาลัยคือกรงใหม่ของเธอ

จากคัทเอาท์กลุ่มอิสระชน
งานรับเพื่อนใหม่ ปี 2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Be Sociable, Share!

Leave a Reply