ก็องดิดเสวนาครั้งแรก(ของข้าพเจ้า)

วันนี้ไปงานก็องดิดเสวนา ที่ร้านก็องดิด แล้วสนใจหนังสือเล่มนึงที่ตัววิทยากรพูดถึงมากๆ คือ La Disparition ของ Georges Perec เป็นนวนิยายภาษาฝรั่งเศสที่ไม่มีตัว e เลยแม้แต่ตัวเดียว(ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ตัว e ในคำต่างๆ เยอะ) แค่นี้ว่าเปรี้ยวแล้ว Gilbert Adair ได้แปลนิยายเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า A Void ก็ไม่มีการใช้ตัวอักษร e เหมือนกัน (ไปค้นเพิ่มจากในวิกิ เค้าบอกว่าเวอร์ชั่นสเปนจะไม่มีตัว a ในเรื่อง ซึ่งตัว a ใช้มากในภาษาสเปน) นอกจากนี้เราค้นข้อมูลดู ในเวบบอกว่า Perec เขียนนิยายอีกเรื่องนึง ชื่อว่า Les Revenentes คราวนี้เป็นนิยายที่เขียนโดยปราศจากสระตัว a i o u แต่ใช้แค่ตัว e เปรี้ยวมั้ยล่ะ แล้วก็ยังมีนิยายแนวทดลองอีกหลายเรื่อง นิยายแบบนี้เค้ามีคำเรียกเฉพาะคือ Lipogram…