คนไทยที่ดีต้อง(1)

คนไทยที่ดีต้อง – หวงแหน รักษา ดูแล ผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราไปทำสงครามต่อสู้ แย่งชิง ตี ยึด มาเท่าชีวิต

นะจ๊ะ

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.